دندان مصنوعی و پروتزهای متحرک

علیرغم این که در سالهای اخیر انتخاب اول نواحی بی دندانی ایمپلنت یا کاشت دندان می باشد ، اما در شرایط خاصی مانند افرادی که مبتلا به ضعف در سیستم ایمنی هستند ، یا اخیرا شیمی درمانی داشته اند ، افراد با مصرف خیلی زیاد سیگار یا افرادی که شرایط اقتصادی آنها اجازه استفاده از ایمپلنت را نمی دهد ، ما استفاده از دندانهای مصنوعی یا پروتزهای متحرک را پیشنهاد می کنیم که هر دوی اینها توسط متخصص پروتز و با ظاهری زیبا انجام می شود .

دست دندان در مواردی استفاده می شود که فرد دندانهایش را کاملا از دست داد باشد. در سالهای اخیرتعدادی از لابراتور های دندانسازی که سواد علمی بالا و تجهیزات مدرنتر دارند بافت صورتی دست دندان را که معادل لثه فرد است را طوری طراحی

می کنند که بسیار زیبا و به شکل طبیعی لثه نزدیک است .این سبب ایجاد ظاهری طبیعی و اعتماد به نفس بیشتر شخص میشود

در افرادی که فقط تعدادی از دندانایشان را از دست داده باشند از دندان تکه ای یا پارسیل استفاده میشود.

دکتر معصومه یوسفی

جراح_دندانپزشک