تاثیر حاملگی بر دهان و دندان

بر خلاف تصور عموم کلسیم مورد نیاز جنین به هیچ وجه از دندان مادر برداشته نمی شود.در صورت کمبود کلسیم ممکن است این ماده از استخوان بدن مادر یا استخوان فک او برداشته شود و سبب پوکی استخوان شود اما به هیچ وجه روی بافت دندان و پوسیدگی موثر نیست.
اما نکته مهم تغییرات هورمونی این دوران است که به بافت لثه مادر تاثیرگذار بوده و زمینه را برای ایجاد بیماری های لثه را فراهم می کند . یا استفراغ های مکرر در دوران ویار به علت اسیدی ساختن محیط دندان سبب ایجاد سایش در ناحیه داخلی دندانها شود پس تهوع شدید ، عدم بهداشت مناسب و عدم شستشوی دهان می تواند سبب بروز پوسیدگی شود.
مراقبت های ویژه :
سه ماه دوم بارداری یعنی ماه سوم تا ششم بهترین زمان برای انجام درمانهای دندانپزشکی می باشد. معمولا فقط درمانهای ساده ای مانند جرمگیری و ترمیم پوسیدگی انجام می شود . و در صورتی که بیمار دچار درد دندان شدید شود ، فقط عصب کشی تاج انجام شده و درمان کامل بعد از زایمان انجام می شود.
مصرف پنی سیلین و مسکن ها در این دوره ممنوع است. در صورت نیاز داروهای جایگزین استفاده می شوند.
در این دوران توجه به بهداشت بالای دهان و مراجعه دوره ای به دندانپزشکی ضروری است.