تاثیر سیگار بر دهان و دندان

کشیدن روزانه سیگار سیستم ایمنی دندان و لثه ها را تحت تاثیر قرار می دهد . میزان عفونت لثه در سیگاری ها 6 برابر افراد عادی است ، تورم لثه و رنگ پریدگی آن ناشی از اختلال خونرسانی می باشد . همچنین سبب ایجاد جرم و پلاک و بروز پوسیدگی می شود ،  به علت وجود نیکوتین لکه های زردی ممکن است روی دندان ایجاد شود.

سیگار تقریبا فاکتور اصلی مقام سرطان های دهان و مری است. سرطان لب ، زبان ، دهان و حنجره در اثر تماس مستقیم با سلول ها با دود سیگار ایجاد می شود.سرطان حنجره در افراد سیگاری 20 تا 30 برابر افراد عادی است. بوی بد دهان و شایع بودن عفونت ها از مشکلات همیشگی سیگاری هاست.

ایجاد بیماری های لثه ، لق شدن دندان ها و مشکلات ریشه از دیگرعوارض شایع استعمال دخانیات است.