دندان های حساس

on}نحوه اشتباه مسواک زدن با فشار بالا و خمیردندان های با قدرت سایندگی زیاد می توانند از عوامل ایجاد حساسیت دندانی باشند . عواملی دیگر مانند ساییدگی به خاطر محیط اسیدی دهان ، تحلیل لثه ، دندان قروچه ، بلیچینگ و پرکردگی های می توانند سبب سایش مینا و حساسیت دندان شوند.

درمان : استفاده از مسواک مدیوم و استاندارد ، استفاده از خمیردندانهای معمولی و دهانشویه بدون بدون الکل بسیار موثر است.

خمیردندانهای ضد حساسیت در این دوره بسیار تاثیرگذارند که البته نهایتا باید تا 1 ماه از خمیردندان ضدحساسیت استفاده کنید.

درمانهایی مانند فلورایدتراپی ، سیل کردن ناحیه حساس توسط دندانپزشک و استفاده از پوشش عاج بسیار تاثیرگذار است.