پوسیدگی شیشه شیر

مصرف بیش از حد مایعات شیرین و شیر خشک در کودکان سبب بروز پوسیدگی وسیع در تمام دندانها می شود.

برای جلوگیری از این مشکل باید:

- لثه های کودک را پس از شیر خوردن با گاز پانسمان مرطوب تمیز نمایید.

- به محض رویش اولین دندان مسواک زدن را برای کودک شروع نمایید و وقتی همه دندان ها رویش پیدا کردند ، استفاده از نخ دندان را شروع کنید.

- نگذارید کودک با شیشه شیر یا آبمیوه به تختخواب برود.

- با شیشه به کودک آب قند یا نوشابه ندهید.

- در زمینه مصرف فلوراید با دندانپزشکتان مشورت کنید.