احتمال پس زدن ایمپلنت چقدر است؟

به صورت روتین پایه یا fixture  ایمپلنت با جراحی در داخل استخوان فک گذاشته می شود، این یک درمان مادام العمر است و تنها روکش روی آن باید چند سال یکبار تعویض گردد. اما در افراد با مصرف خیلی زیاد سیگار کسانی که به تازگی شیمی درمانی کرده اند یا هر بیماری که سبب ضعف سیستم ایمنی شود ممکن است سبب پس زدن ایمپلنت شود.