آیا جرمگیری برای مینای دندان مضر است؟

وجود جرم بدترین دشمن لثه های شماست . در حالت طبیعی لثه دور تا دور دندان را احاطه می کند ، لثه در سراسر قسمت ها روی استخوان چسبیده و تنها 3 میلی متر انتهای آنها آزاد است که دور تا دور دندان قرار دارد. که دقیقا همین ناحیه محل تجمع جرم است به تدریج افزایش حجم جرم عمق این فضا را افزایش می دهد و سبب ایجاد بیماری لثه می شود و در مرحله بعد آن تحلیل لثه ، استخوان و درنهایت لقی دندان است ، به همین علت چکاب دوره ای 6 ماهه و انجام جرمگیری ضروری است.