چرا علیرغم انجام عصب کشی به تازگی باز درد دندان دارم؟

معمولا درد دندان تا 2هفته بعد از اتمام عصب کشی ریشه طبیعی است.دو نوع درد ممکن است وجود داشته باشد.

1- در صورتی که با جویدن و گذاشتن دندانها روی هم درد افزایش یابد ، این نشانه بلند بودن ترمیم یا پانسمان دندان است که باید حتما جهت کوتاه کردن به مطب مراجعه فرمایید.

2- در صورت وجود درد خود به خود با مصرف دارو این دوره طی شده و درد از بین می رود.