راهنمای بعد از درمان اطفال

نحوه رفتار والدین مستقیما بر میزان همکاری کودک موثر است.ممکن است کودک شما برای بار اول بی حسی دریافت کرده است چون این یک اتفاق جدید برای اوست ، ممکن است چون دردی در ناحیه لب و بافت دهان احساس نمی کنند ، با فشار زیاد دندان و دهان خود را کاملا زخمی کنند . به همین جهت در طی زمان بی حسی از دادن غذا خودداری کنید ، زیرا گاهی در اثر جویدن زخم های عمیق در بافت نرم ایجاد می شود . بعد از رفع بی حسی می توان به او غذای نرم و ولرم بدهید .  در صورتی که دردی احساس می کند از مسکن های روتین استفاده کنید. و اگر کودک دچار تورم صورت یا مشکلی دیگر بود با مطب تماس بگیرید.