کشیدن دندان(راهنمای بعد از درمان)

بلافاصله بعد از کشیدن دندان یک گاز استریل روی محل گذاشته می شود تا نیم ساعت دندان هایتان را روی هم محکم فشار دهید.
بعد از نیم ساعت گاز را دور بیندازید . به هیچ وجه آب دهان را تف نکنید و اگر خونابه احساس کردید آن را قورت دهید و تا 2 ساعت غذای جویدنی استفاده نکنید . پس از آن غذای نرم و ولرم استفاده می شود ، بهتر است بلافاصله بعد از کشیدن دندان مسکن استفاده کنید ، در صورتی که درد ادامه دار بود بهتر است چند ساعت یکبار مسکن استفاده کنید ، در صورتی که بعد از یکی دو روز دچار تورم صورت شدید با مطب تماس بگیرید تا آنتی بیوتیک تراپی برای شما انجام شود . تا یکی دوروز اول درد طبیعی است ، اگر بعد از 2 روز باز درد ادامه دار بود به مطب مراجعه کنید ، احتمالا دچار درای ساکت شده اید یعنی لخته خون از داخل حفره کنده شده و استخوان داخل داخل آن در تماس با هوا قرار می گیرد که بسیار دردناک است . در این حالت ماده مسکن مخصوص داخل دندان گذاشته می شود که در عرض مدت کوتاهی درد را کاملا برطرف می کند .