راهنمای بعد از درمان ترمیم دندانهای عقبی(خلفی)

پس از ترمیم آمالگام بهتر است تا 2 ساعت به جز مایعات چیز دیگری استفاده نکنید و کلا تا 24 ساعت از فشار زیاد روی دندان پرهیز فرمایید.
در صورتی که با بستن دهان احساس بلندی دارید حتما جهت اصلاح به مطب مراجعه کنید زیرا ممکن است سبب شکستگی دندان شود.
در ترمیم های عمیق ممکن است چند روز اول درد خود به خود داشته باشید ، باید با گذشت چند روز از شدت درد کاسته شود. معمولا تا 2 ماه حساسیت ممکن است ادامه دار باشد. در طی این مدت به دندان فرصت داده شود که اگر عصب آن آلوده به توکسین های پوسیدگی نباشد بتواند خود را بازسازی کرده و دندان نیاز به عصب کشی نداشته باشد ، اگر بعد از این مدت باز هم دندان درد داشته باشید عصب کشی توصیه می شود.روز اول پس از درمان می توانید از مسکن استفاده کنید