ایمپلنت

درحال حاضراولین انتخاب برای درمان بی دندانی استفاده ازایمپلنت می باشد که معمولا طی 2 مرحله با فاصله 3 ماه انجام می شود . در جلسه اول یک پایه به نام فیکسچر داخل استخوان فک جاسازی می شود که معمولابه 3ماه زمان برای انجام پروسه بازسازی استخوان نیاز است

بعدازاین مدت پیوند محکم و قابل قبولی در فک ایجاد می گردد.در طی این مدت به بیمارتوصیه می شود مواد مغذی استفاده کند در صورتیکه بیمار سیگاری است حتما باید مصرف ان را کمتر کند.رعایت بهداشت در این دوره بسیار موثر است

معمولابعد از3ماه قالبگیری انجام شده و روکش روی فیکسچر نصب می شود .هر دو مرحله فوق  توسط متخصص انجام می شود.

قیمت انواع مختلف ایمپلنت براساس کمپانی تولید کننده بسیارمتفاوت می باشد معمولاکمپانیهای اروپایی و امریکایی محصولات بسیار مرغوبی دارند.

در این مرکز از ایمپلنت سوئیسی SIC استفاده میشود

 

دکتر معصومه یوسفی

جراح_دندانپزشک