عصب کشی یا درمان ریشه

درمان ریشه در مواردی انجام می شود که عصب دندان به خاطر پوسیدگی وسیع ، عفونت یا ضربه دچار مشکل شود.  

تعداد  کانال ریشه دندان معمولا از یک تا چهار عدد می باشد دندانهای خلفی یا عقبی تعداد ریشه های بیشتری دارند.

برای درمان ابتدا باید محتویات داخل کانال ریشه ها تمیز شود و بعد از شستشوی فراوان با سرم و مواد ضد عفونی کننده

داخل ریشه ها پر شود .گاهی نیز در صورتی که دندانی که قبلا عصب کشی شده مبتلا به کیست انتهای ریشه ، ترشح چرک یا درد باشد تکرار عصب کشی مورد نیاز است که ری اندو نامیده می شود .که معمولا این درمان توسط متخصص انجام می شود

دکتر معصومه یوسفی

جراح_دندانپزشک