انواع روکش

روش سنتی در تهیه روکش همان استفاده از ترکیب چینی و فلزات است . فلز زیر روکش انواع مختلفی دارد که می تواند از آلیاژهای قیمتی ، نیمه قیمتی یا معمولی تهیه شود . در دو نوع اول طلا در ترکیبات آن وجود دارد که این سبب سازگاری بسیار مناسبی با لثه می شود.در روکشهایی که زیر ان از فلز استفاده شود ممکنست بعد از گذشت چند سال و بعلت پس رفتن لثه سایه تیره رنگ فلز زیبایی کار را تحت تاثیر قرار دهدَََ

در صورتی که زیبایی بیشتری مد نظر باشد و مراجعه کننده محدودیت مالی برای درمان در نظر نگیرد استفاده از روکشهای تمام چینی یا زیرکونیا توصیه می شود که به خاطر عدم استفاده از فلز هماهنگی رنگی بسیاری با دندان دارد و علاوه بر ظاهر زیبا دوام بی نظیری دارد

دکتر معصومه یوسفی

جراح_دندانپزشک